Saturday, December 30, 2006

7th RICOH Cup

Quarterfinals.


  • Chang Hao - Yu Bin - W+R

  • Wang Lei - Zhou Heyang - W+T

  • Xie He - Piao Wenyao - W+R

  • Kong Jie - Hu Yaoyu - B+T

No comments: