Sunday, January 21, 2007

3 Xiaoqi Cup

Final. 2nd game.

Kong Jie(7p) - Gu Li(9p) - B+R

Decisive game january 23.

No comments: